You are currently viewing Wysyłamy dokumenty elektronicznie

Wysyłamy dokumenty elektronicznie

Postać pierwotna dokumentów elektronicznych ma w każdym przypadku formę cyfrową i jest ona nazywana naturalnym dokumentem elektronicznym. Jest więc to dokument będący od początku swojego istnienia zbiorem zapisanym w formie elektronicznym, co umożliwia odczytanie go wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego rodzaju urządzeń elektronicznych, przez co nie posiada pierwowzoru w postaci nieelektronicznej. Co jeszcze warto wiedzieć?

Naturalne dokumenty elektroniczne i ich wysyłka

wysyłka elektroniczna dokumentówTak więc, naturalne dokumenty elektroniczne stanowią pliki, które mają w większości przypadków rozszerzenia PDF albo DOC. Istotną kwestią jest wysyłka elektroniczna dokumentów. Takie pliki mogą być przesyłane przy pomocy komunikacji elektronicznej, jak platforma ePUAP i podpisywane przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Doręczanie pism w postępowaniach często następuje wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy platformy ePUAP. Każdy z plików w formacie PDF można podejrzeć na monitorze komputera, a także wydrukować. Taka postać dokumentu elektronicznego jest określana jako jego wizualizacja i nie pozwala ona na weryfikację, czy naturalny dokument elektroniczny został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Proces weryfikacji złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie jest możliwe jedynie przy pomocy odpowiedniego programu komputerowego.

Czasami może się zdarzyć, że dokumenty są wydawane w formie tradycyjnej, czyli papierowej, podpisywane długopisem, skanowane do PDF i wysyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Taki skan decyzji papierowej nie zawiera podpisu osoby upoważnionej, nie ma także możliwości weryfikacji, czy podpis elektroniczny został złożony na takim dokumencie. Nie jest więc to wiarygodny dokument, jeżeli nie ma możliwości jego jednoznacznej weryfikacji.