Retrospekcja Scrum

Metodologia Scrum obejmuje nie tylko kolejne etapy tworzenia programu i dopracowywanie szczegółów na bieżąco w działającym produkcie. Równie ważną rolę odgrywają Retrospekcje, czyli spotkania, na których Scrum Master i członkowie zespołu projektowego omawiają to, co zrobili do tej pory, a także plany dalszego działania.

Wartościowa Retrospekcja Sprintu

przydatna retrospekcja scrumTaka Retrospekcja nazywana jest Retrospekcją Sprintu. Może to mieć związek z całym pojęciem programowania zwinnego, który zakłada etapową pracę i szybciej widoczne efekty. W każdym razie, zadaniem Scrum Mastera jest przeprowadzenie Retrospekcji w taki sposób, aby była ona rzeczywiście wartościowa i rzetelna. Przydatna Retrospekcja Scrum potrafi wnieść wiele do trwających prac i nakierować członków zespołu na właściwe tory. Ważne jest zatem omówienie strategii. Nie bez znaczenia jest także ocena dotychczasowych działań – dokonana przez każdego, kto działa przy projekcie. Każdy bowiem ma subiektywne odczucia dotyczące swoich możliwości i efektów swojej pracy. Oceniając, możemy otworzyć się i powiedzieć, z czego jesteśmy zadowoleni, a co moglibyśmy zmienić. Ważne jest również ustalenie planów na nadchodzące etapy pracy. Ważne, by nie robić tego ogólnikowo i rutynowo. Członkowie zespołu muszą być zaangażowani i trzeba ich do tego należycie zmotywować. Dobrze obmyślana strategia pozwoli na osiągnięcie zamierzonych i oczekiwanych rezultatów.

Wiele osób uważa, że wszelkie spotkania, na których omawia się wyniki pracy nie są zbyt ciekawym doświadczeniem. Zadaniem Scrum Mastera jest uczynienie tego czasu naprawdę wartościowym i inspirującym do dalszej pracy. W końcu cały zespół pracuje na efekt końcowy – świetny program. Jednak, aby osiągnąć ten cel, potrzebne jest wiele pracy i niespoczywanie na laurach.