You are currently viewing Pojemna szafa na dokumentację

Pojemna szafa na dokumentację

Dokumentacja osób karanych jest bodaj największym archiwum w całym komisariacie. Problemy z jej składowaniem są więc dość oczywiste, zwłaszcza biorąc pod uwagę czas archiwizacji dokumentów, który niejednokrotnie sięga kilku lat. Pierwotnie planowane archiwum okazało się więc być zbyt małe bardzo szybko.

Zabezpieczone szafy na dokumenty niejawne

szeroka szafy na dokumenty poufneDokumentacja przechowywana w szafach jest poufna, gdyż zawiera dane osobowe i szczegóły postępowań, choć z racji niskiego poziomu priorytetu bezpieczeństwa, szafy nie muszą być szczególnie dobrze zabezpieczone, a dla spełnienia wymogów ustawowych wystarcza w zupełności zwykły zamek na klucz dostępowy. W naszych warunkach liczy się natomiast pojemność szaf. By uzupełnić archiwum, zaopatrzyliśmy się więc w szeroka szafy na dokumenty poufne, niemal dwukrotnie większe od standardowych modeli. Mają one wymiary dużych szaf biurowych, i mogą pomieścić ogromne ilości dokumentów. Trzy takie szafy w zupełności wystarczyły by zapewnić nam wystarczająco miejsca na wszelką dokumentację. Szafy te są dość wygodne, gdyż umożliwiają zamontowanie przegród, ułatwiających segregowanie zawartości w dowolny sposób. Są one również trwałe i wytrzymałe, jak każda szafa pancerna, choć nie tak niewygodne jak sejfy z kilkoma poziomami zabezpieczeń. Dostęp do zawartości jest nadal niemal niemożliwy dla osób nieupoważnionych, choć w razie potrzeby osoby mające dostęp do dokumentacji mogą bardzo szybko otworzyć szafę i znaleźć wymagane w danej sytuacji dokumenty.

Nasze szafy są bowiem wyposażone w proste zamki na płaskie klucze szyfrowe, które nie mogą być podrobione nawet w profesjonalnym zakładzie ślusarskim. Z racji iż archiwum położone jest na terenie komisariatu, dostęp do niego jest i tak bardzo ograniczony.