You are currently viewing Odpady i ich właściwe zagospodarowanie

Odpady i ich właściwe zagospodarowanie

 

W wielu procesach przemysłowych do wytworzenia produktu lub elementu używane są często specyficzne substancje, które należy później odpowiednio zagospodarować. Niektóre procesy wymagają udziału różnego rodzaju klejów, rozpuszczalników czy innych substancji chemicznych, które nie są neutralne do środowiska.

Sposoby na utylizację zbędnych pozostałości procesu

utylizacja odpadów niebezpiecznychW związku z tym planując dany proces wytwórczy należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki z nim związane, a więc również gospodarkę odpadową. Po wytworzeniu produktu często również w zakładzie pozostają odpady, które nie mogą być w żaden sposób zagospodarowane a są one niezbędne do wytworzenia produktu. Przykładem takich odpadów mogą być na przykład pozostałości laminatu po wytworzeniu obwodów drukowanych, które są powszechnie znane jako płytki elektroniczne. W związku z czym przedsiębiorca musi zadbać o to żeby odpady produkowane w zakładzie zostały w odpowiedni sposób zagospodarowane. W tym celu należy dokonać czynności, która jest znana jako wyjątkowa utylizacja odpadów niebezpiecznych. Usługę utylizacji odpadów wykonują z reguły specjalistyczne firmy, które mają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności. Jest to uwarunkowane obowiązującymi przepisami oraz możliwościami technologicznymi tych firm. W zależności od typu odpadów przewidziane są różne procesy mające na celu ich utylizację. Przykładowo woda zmieszana z chemikaliami bardzo często jest poddawana oczyszczaniu chemicznemu oraz biologicznemu, które ma przywrócić jej zdatność do dalszego użycia.

W przypadku odpadów stałych z reguły spala się je w specjalnych piecach, które po osiągnięciu odpowiedniej temperatury neutralizują odpad bez wydzielania się substancji niebezpiecznych. Pozostały popiół jest pozbawiony wszelkiego rodzaju pierwiastków niebezpiecznych, w związku z czym może być umieszczony na specjalnie do tego przewidzianych składowiskach.