You are currently viewing Nieniszczące badania ut

Nieniszczące badania ut

Testy ultradźwiękowe to metoda charakteryzowania grubości lub wewnętrznej struktury badanego elementu za pomocą fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości.  W zastosowaniach przemysłowych badania ultradźwiękowe są szeroko stosowane w metalach, tworzywach sztucznych, kompozytach i ceramice.

Analiza wykonywania badań ut

badania utJedynymi typowymi materiałami inżynierskimi, które nie nadają się do badań ultradźwiękowych przy użyciu konwencjonalnego sprzętu, są produkty z drewna i papieru. Technologia ultradźwiękowa jest również szeroko stosowana w dziedzinie biomedycyny do obrazowania diagnostycznego i badań medycznych. Fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości przenikają przez badany materiał, dopóki nie napotkają np. pustej przestrzeni. W tym momencie odbijają się z powrotem do swojego źródła. Analizując te odbicia, można zmierzyć grubość badanego elementu lub znaleźć dowody pęknięć lub innych ukrytych wad wewnętrznych. W badaniach ultradźwiękowych, jakimi są badania ut przetwornik ultradźwiękowy podłączony do maszyny diagnostycznej przechodzi przez badany przedmiot.  W trybie odbicia przetwornik wykonuje zarówno wysyłanie, jak i odbieranie fali, gdy jest ona odbijana z powrotem do urządzenia. Urządzenie diagnostyczne wyświetla te wyniki w postaci sygnału o amplitudzie reprezentującej intensywność odbicia i odległość, reprezentującą czas wystąpienia odbicia. W trybie tłumienia nadajnik wysyła ultradźwięki przez jedną powierzchnię, a oddzielny odbiornik wykrywa wartość.

Niedoskonałości w przestrzeni między nadajnikiem a odbiornikiem zmniejszają ilość przekazywanego dźwięku, ujawniając w ten sposób jego obecność. Zastosowanie dokładnego urządzenia pomiarowego zwiększa efektywność procesu, zmniejszając straty energii fal ultradźwiękowych w wyniku rozdzielenia powierzchni.