You are currently viewing Na czym może polegać motaż maszyn

Na czym może polegać motaż maszyn

 

Ogólnie w montażu maszyn ważna może być zmiana sposobu manipulowania zespołami / komponentami maszyny. Technika doskonaląca polegająca na rozdzielaniu lub łączeniu elementów uwzględnia w szczególności sposób, w jaki te podzespoły lub komponenty są rozkładane lub dzielone na moduły, które mają być obsługiwane. Na przykład pojedynczy duży zespół można zamiast tego podzielić na kilka mniejszych części składowych.

Zmiana komponentów jako przykład montażu maszyn

montaż maszynTe części składowe są następnie przetwarzane całkowicie osobno, łączone tylko wtedy, gdy są zainstalowane w maszynie. I odwrotnie, przewaga może być czasami możliwa poprzez manipulowanie dużym pojedynczym zespołem, który wcześniej był serią mniejszych zespołów lub komponentów. Ponownie niektóre konkretne przykłady mogą pokazać, w jaki sposób montaż maszyn może przynieść korzyść. Jeden przykład dotyczy manipulacji równolegle (precyzyjnie obrobiony blok metalu, który jest używany jako element dystansowy) w dużej prasie dwustronnego działania. Równoległa długość całkowita wynosiła około 1,3 m, a kwadrat 75 mm. Ponieważ ten komponent jest z litego metalu, a zatem fizycznie trudny do ręcznego manipulowania, został podzielony na cztery osobne części. Tak więc zastosowano cztery identyczne podobieństwa. Każdy element osobno trzeba było ostrożnie ustawić na miejscu podczas wymiany. Ze względu na masę tych komponentów oraz ze względu na precyzję, z jaką musiały być one zlokalizowane, ich manipulacja stanowiła znaczną część ogólnej wymiany. Udoskonalenie było możliwe poprzez zastąpienie tych czterech oddzielnych podobieństw jedną lżejszą równoległą (osiągniętą przez obróbkę w niej dużych kieszeni).

W żaden sposób nie wpłynęło to na funkcjonalność komponentu. Kiedy były dostępne jako pojedynczy komponent, poprzednie zadania manipulacji zostały skutecznie zmniejszone czterokrotnie. Co więcej, ogólnie było mniejsze niebezpieczeństwo nieprawidłowego montażu. I odwrotnie, podział większych części lub zespołów na mniejsze części może również przynieść znaczące korzyści.