Metalowa szafa na akta

Dokumentacja dotycząca prowadzonych postępowań często była dość ekstensywna, i wymagała dużej przestrzeni, by przechowywać wszystkie dane w jednym miejscu. Była to również dokumentacja niejawna, co oznaczało iż musiała być ona składowana w miejscu do którego nie mogły mieć dostępu osoby nieupoważnione.

Zabezpieczona szafa aktowa

szafy metalowe na aktaDokumenty często zawierały w sobie dane osobowe czy informacje poufne, dlatego nie mogły być one przechowywane w normalnym archiwum. Z racji długiego czasu ich przechowywania, czasem mogącego wynosić nawet i dwa lata, wymagane było rozbudowanie archiwum, gdyż w ostatnich miesiącach coraz częściej trafiały nam się postępowania wymagające zgromadzenia dużej ilości informacji. Najprostszym rozwiązaniem były zabezpieczone szafy metalowe na akta, wyposażone w zamki na płaskie klucze, które nie mogły być podrobione w żaden sposób, nawet przez licencjonowanych ślusarzy. Szafy te były bardzo przestronne i wygodne, umożliwiając łatwe posortowanie dokumentacji i równie łatwy i szybki dostęp do wszelkich informacji potrzebnych w konkretnym momencie. Z racji dużych rozmiarów, mogły być one z powodzeniem wykorzystywane do składowania dokumentacji o długim terminie archiwizacji, bez obawy o brak miejsca na nowe dokumenty.

Zabezpieczenie szaf spełniało wszystkie podstawowe normy ustawowe, dotyczące przechowywania dokumentów niejawnych, a na dodatek było trudne do pokonania w jakikolwiek sposób. Z racji iż archiwum znajdowało się na terenie agencji, żadna próba otwarcia szafy nie zostałaby niezauważona, dlatego nie zastosowaliśmy żadnych bardziej skomplikowanych metod zabezpieczenia. Takowe mogły być jednak bardzo łatwo zamontowane, gdyż szafy fabrycznie mogły być wyposażane w zamki elektroniczne czy szyfrowe, i alarmy.