You are currently viewing Legalny handel spółkami

Legalny handel spółkami

Założenie własnej działalności wiąże się z wieloma formalnościami. W zależności od rodzaju zakładanej spółki obowiązują inne przepisy prawa handlowego. Różnice dotyczą wysokości wkładu własnego, sposobu rozliczeń z organami podatkowymi, minimalną ilością udziałowców i wielu innych kwestii. Rodzaj zakładanej działalności uzależniony jest również od tego, jakie produkty lub usługi będą w jej ramach oferowane.

Jakie są ceny spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?

sprzedam sp z oo cenaOsoby, które nie mają wsparcia prawników oraz innych organów wspomagających zakładanie firmy, mogą skorzystać z gotowych rozwiązań. Wówczas przydatna okaże się jedynie konsultacja na tak zwany wszelki wypadek. Osoby, które zamieszczają ogłoszenia w środkach masowego przekazu – sprzedam sp z oo cena – mają na celu zorientowanie się w kwotach, na jakie powinny się przygotować. Gotowe spółki są dość powszechnym sposobem na rozpoczęcie działalności. Formalności są zminimalizowane niemal do zera, a działalność w praktyce można już rozpocząć dzień po dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży. Firma lub osoba sprzedająca spółkę powinna przedstawić kupującemu całość dokumentacji, która potwierdzi czystą historię działalności. Konieczna jest również informacja o wpisach do wszystkich rejestrów, wówczas pojawia się pewność, że wszystko zostało zrealizowane bez uchybień i zgodnie z obowiązującym prawem. Istotne jest również to, żeby sprzedawana spółka miała uregulowane wszystkie kwestie finansowe.

Za sprzedażą gotowych spółek przemawia wiele wymiernych korzyści. Umowy kupna-sprzedaży spółek są zazwyczaj podpisywane w obecności notariusza. Dzięki temu istnieje obopólna pewność co do legalności przeprowadzanych transakcji. Cały proces powinien odbywać się szybko i sprawnie. Zależy na tym obu stronom.