You are currently viewing Instalacje przeciwpożarowe w budynkach

Instalacje przeciwpożarowe w budynkach

W zależności od tego, jakiej wielkości jest budynek, a także od tego, jak wiele osób będzie go użytkować, musi on zostać zabezpieczony na wypadek wybuchu pożaru. Dlatego też już na etapie projektowania rozplanowuje się rodzaj, a także lokalizację systemów przeciwpożarowych. Stosuje się przy tym zazwyczaj więcej niż jeden ze względu na różną skuteczność.

Umiejscowienie instalacji przeciwpożarowych

projektowanie instalacji ppożKażdy budynek publiczny musi być odpowiednio przystosowany na wypadek wybuchu pożaru. Dlatego też na rynku funkcjonują firmy, które oferują projektowanie instalacji ppoż. Zajmują się one skomplikowanymi systemami centralnymi, takimi jak tryskacze oraz podpięcia dla węży strażackich, jak również planują rozmieszczenie mniejszych elementów. Do tych ostatnich należą na przykład gaśnice. Zazwyczaj firmy takie w swoich ofertach mają także odpowiednie oznakowanie całej przestrzeni, w której znaleźć mają się instalacje. Pamiętać także trzeba o tym, że wszystkie osoby, które pracować mają w danym miejscu, powinny przejść odpowiednie szkolenia dotyczące zachowania w sytuacjach kryzysowych. W zależności od tego, z jakim rodzajem budynku ma się do czynienia, wybrane instalacje mogą się różnić. Na przykład w sklepach wielkopowierzchniowych bardzo często zobaczyć można tryskacze, podczas gdy w urzędach zazwyczaj widoczne są jedynie gaśnice. Zaleca się jednak umieszczanie kilku różnych systemów przeciwpożarowych, co zwiększa szanse na szybkie zażegnanie niebezpieczeństwa.

Systemy przeciwpożarowe są jednymi z najważniejszych, które znaleźć można w każdym budynku użyteczności publicznej. W zależności od tego, jaką funkcję miejsce to pełni, mogą się one różnić. Zaleca się jednak aby w każdym z nich zastosowano co najmniej kilka instalacji tego typu, co pozwoli zmniejszyć zagrożenie w sytuacji kryzysowej.