You are currently viewing Dyskalkulia – problemy z matematyka i nie tylko

Dyskalkulia – problemy z matematyka i nie tylko

Większość z nas kojarzy dyskalkulię jako problem z podstawowymi działaniami w matematyce, co skutkuje gorszymi ocenami z tego przedmiotu. Warto jednak zauważyć, iż jest to zaburzenie powszechne, które spotyka dzieci i może powodować problemy w życiu dorosłym.

Zaburzenia wykonywania działań arytmetycznych

dyskalkulia rozwojowaW szkole nauczyciel pierwszy zauważa, iż jego podopieczni mają problemy z prostymi działaniami, wolno analizują sytuację, a z tablicy przepisuje sporą część błędnie, ponieważ ma trudności z przepisywaniem. Rodzic w domu na pewno zauważy, iż moment rozwiązywania pracy domowej z matematyki wiąże się z silnym stresem dla dziecka, który często kończy się napadami histerii. Może być to dyskalkulia rozwojowa, którą najprościej zidentyfikować prowadząc dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zostanie poddane odpowiednim testom. Są to zwykle badania bezpłatne, więc nie należy martwić się tą kwestią. Im szybciej zostanie wykryte to zaburzenie to rodzice będą mogli wprowadzić proste ćwiczenia uczące dziecko radzenia sobie z zaburzeniem. Zwykle są to podstawowe ćwiczenia takie jak łamigłówki, rebusy, wykreślanki, ale również pisanie obydwoma rękoma na raz, porządkowanie według komend słuchowych. W innym przypadku może odbić się to mocno na dorosłym życiu dorosłego, który to ma problemy z odczytywaniem godziny z zegara, gotowanie i miary kuchenne są problemem, a do tego taka osoba niezbyt radzi sobie z własnymi finansami i posiada zaburzenia orientacji przestrzennej i czasu.

Warto jak najszybciej reagować na potencjalne symptomy dyskalkulii, ponieważ zaburzenie wydaje się niegroźne, jednak może w dorosłym życiu wywołać wiele nieprzyjemnych sytuacji. Człowiek dorosły ciężej przyznaje się do tego typu problemów, więc chowa je dla siebie.