You are currently viewing Deklarację Intrastat zgłosić można przez internet

Deklarację Intrastat zgłosić można przez internet

Wiele osób żartobliwie podchodzi do badań prowadzonych przez europejskich urzędników, którzy starają się uregulować jak najwięcej kwestii w naszym życiu. Czasem jednak ich regulacje nie dotyczą rzeczy absurdalnych lub śmiesznych, a pomagają w skutecznym prowadzeniu systemu skarbowego na terenie danego kraju oraz poza nim.

Internet pomaga w błyskawicznym złożeniu deklaracji

zgłoszenie intrastat deklaracjaPrzedsiębiorcy zobligowani do płacenia podatku VAT, gdy wysyłają swoje towary poza swój kraj, jednak w obrębie wspólnoty europejskiej, mogą liczyć na zwrot zapłaconego podatku, który wędruje do innego kraju. To bardzo dobra opcja, szczególnie, jeżeli chcemy zajmować się głównie handlem międzynarodowym, jednak daje ona szerokie pole do nadużyć. Wypełnianie odpowiednich deklaracji sprawia, że organy administracji skarbowej są w posiadaniu wiedzy dotyczącej nie tylko naszego przedsiębiorstwa, ale też ogólnego stanu rynku i cen, które na nim operują. Jeżeli wymagane jest od nas zgłoszenie Intrastat deklaracja powinna zostać złożona do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Taki termin został narzucony przez ustawodawcę. Składając taką deklarację, nie musimy z tego tytułu ponosić żadnych opłat, gdyż pozwoli nam to wesprzeć organy skarbowe w ich ciężkiej pracy. Dyspozycja odpowiednimi danymi statystycznymi, które można poddawać analizom, ułatwia zrozumienie mechanizmów rynkowych.

Nie bez powodu organy administracji skarbowych interesują się sytuacjami na rynku. mając wiedzę na temat tego, jakie są obecnie ceny, koszty i stawki, mogą łatwo stwierdzić, czy dany płatnik nie zaniża cen, aby uniknąć realnego opodatkowania. Dopiero w takiej sytuacji, gdy urzędnicy dysponują danymi, mogą stwierdzić, czy ktoś stosuje nieuczciwe praktyki lub chce wyłudzić zwrot nadpłaconego podatku.