Częstotliwość szkoleń BHP na poszczególnych stanowiskach

Każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, by organizować swoim pracownikom odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy. Nie każdy jednak wie, co ile takie szkolenia powinny się odbywać. Ich częstotliwość jest zaś ustalana odgórnie i pracodawca zobligowany jest do sprawdzenia tych informacji.

Szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych

szkolenia bhp rzeszówW zależności od stanowiska pracy szkolenia odbywają w konkretnych odstępach czasu. Forma szkoleń również uzależniona jest od tego, jakie stanowisko pełni dana osoba. Warto podać tutaj kilka przykładów. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w ciągu roku, jeśli pracodawca zatrudnia pracowników zajmujących stanowiska robotnicze. Chodzi tutaj o stanowiska, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne. Takie szkolenia bhp rzeszów muszą zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Jeśli na stanowisku istnieje duże zagrożenie dla zdrowia oraz zagrożenie wypadkowe, to wtedy szkolenia muszą być częstsze. Jak zostało już wcześniej wspomniane, częstotliwość nie może być rzadsza niż raz w ciągu roku. Rodzaj przeprowadzanego szkolenia w takim przypadku to instruktaż na stanowisku pracy oraz wykład. Warto też wiedzieć, ile powinno trwać takie szkolenie w minutach. W tym przypadku musi ono trwać co najmniej 360 minut. Inaczej jest w przypadku innych stanowisk robotniczych (tych, które nie są aż tak zagrożone wypadkami lub utratą zdrowia).

W tych przypadkach konieczne jest odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przynajmniej raz na 3 lata. Takie szkolenie również będzie składało się z instruktażu i wykładu, a długość jego trwania nie może być krótsza niż 360 minut. Pracodawcy muszą pamiętać o tych zasadach – wszystko po to, by pracownicy wykonywali swoje zadania bezpiecznie.