You are currently viewing Badania sprawdzające wytrzymałość materiałów

Badania sprawdzające wytrzymałość materiałów

Dzięki poznaniu właściwości i wytrzymałości danego materiału, można rozsądniej go wykorzystać. Dzięki tej wiedzy, korzystanie z materiałów będzie bezpieczniejsze, ponieważ wiadome będzie jak zareaguje w danych warunkach. Dzięki wysokim wymaganiom odnośnie niektórych materiałach, należy prowadzić ich badania wytrzymałościowe, aby zachować wysoki standard jakości.

Zastosowanie maszyny wytrzymałościowej w przemyśle

maszyny wytrzymałościoweProfesjonalne maszyny wytrzymałościowe spełniają bardzo ważną rolę w przemyśle, ponieważ za ich pomocą bada się właściwości materiałów, a konkretniej ich odporność na zginanie, rozciąganie, pełzanie, czy skręcanie. Badania prowadzone za pomocą maszyn wytrzymałościowych mogą być zarówno dynamiczne, jak i statyczne. W badaniach statycznych czas odziaływania siły na badaną próbkę nie jest tak istotny, tylko bardziej wartość tej siły. W badaniach dynamicznych, czas oddziaływania siły jest krótki i jest ważny. Profesjonalne maszyny wytrzymałościowe mogą być zarówno pionowe, jak i poziomie – w zależności od potrzeb danego laboratorium diagnostycznego. Badania nieniszczące maszyną wytrzymałościową może być zarówno niszczące, jak i nieniszczące. Badania tego typu wykorzystuje się w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, metalurgicznym czy chemicznym. Powszechnie stosuje się je podczas kontroli jakości oraz podczas badań naukowych. Materiałami, które używa się w maszynach wytrzymałościowych są zazwyczaj guma, tworzywa sztuczne, czy kable elektryczne.

Niezwykle popularne są badania nieniszczące, ponieważ są potrzebne, bo dzięki nim wiadoma jest wytrzymałość danego materiału, zatem dzięki tej wiedzy, można bezpieczniej używać tego materiału. Dzięki systematycznym badaniom, można uniknąć wypuszczenia do produkcji wadliwej partii materiału i jednocześnie narazić się na utratę zaufania klientów i straty finansowe.