You are currently viewing Asekuracja na wysokości

Asekuracja na wysokości

Prace na wysokości wiążą się z możliwością utraty równowagi i upadkiem. Upadek może okazać się bardzo groźny dla naszego zdrowia, jak i życia. Dlatego należy bardzo uważać, jednak sama uwaga może być za mało, dlatego stosuje się różne systemu asekuracyjne.

Bezpieczna praca na wysokości

sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokościBezpieczeństwo i higiena pracy powinna być przestrzegana w każdej pracy. Jednak szczególną uwagę zwraca się na przestrzeganie ergonomii pracy na wysokościach. Niezbędny jest sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokości. W ramach sprzętu wyróżnia się wiele elementów. W zależności od miejsca pracy są stosowane inne sprzęty asekuracyjne do pracy na wysokości. Ważne jest, aby spełniały podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Jeśli mowa o pracy na przy elewacji na rusztowaniu wystarczy siatka zabezpieczająca. Zakłada ją się na rusztowanie, oczywiście musi być odpowiednio naprężona. Natomiast przy pracy na dachu będzie wykorzystywało się całkiem inne systemy asekuracji. Na dachu montuje się specjalne blaszki z otworem przez które przeprowadzana jest lina. Blaszki łatwo się montuje za pomocą specjalnych ściskaczy. Są one wytrzymałe i nawet podczas mocnego naprężenia liny nie wyrwie się blaszka przymocowana do dachu. Do liny przywiązuje się pracownika, który nawet podczas upadku pozostanie zaczepiony do liny. Takie zabezpieczenie może uratować komuś życie. Dlatego należy zawsze stosować różne systemy asekuracyjne jeśli pracuje się na wysokościach.

Praca na wysokości wiąże się z możliwością upadku i utracie zdrowia bądź życia. Dlatego należy zapewnić sobie czy również innym bezpieczeństwo i zamontować różne systemu asekuracyjne w zależności od miejsca pracy. Na rynku jest wiele różnych metod stosowanych podczas pracy na wysokości, aby zabezpieczyć się przed upadkiem.